Aanraken doe je zo

Helpende handen

“Aanraken doe je zo” is een project voor kinderen in de leeftijd van 4 – 8 jaar. Het is om deze reden vooral geschikt voor kinderen in de onderbouw van de basisschool.
Het doel van het project is de tendens van toename van agressief gedrag en geweld op scholen een halt toe te roepen en kinderen op jonge leeftijd te stimuleren op een vreedzame manier met elkaar om te gaan.


Aanraken

Dit project werkt met aanraken met als doel een ander die pijn of verdriet heeft te helpen. Op die manier en met die intentie aanraken kan iedereen.
Aanraken is een eerste levensbehoefte, voor jong en oud. Het ontbreken van een liefdevolle aanraking zorgt voor stress in ons leven. Het is zelfs een van de belangrijkste oorzaken van stress.

Tegelijkertijd komt er op aanraking een steeds groter taboe te rusten. Door verschillende voorvallen van aanraking met verkeerde bedoelingen is er angst ontstaan, angst om elkaar aan te raken. In sommige landen is aanraken zelfs op steeds meer scholen verboden. Dat werkt averechts. Kinderen leren zo niet meer om onderscheid te maken tussen hoe ze wel
en niet aangeraakt willen worden. Het werkt geweld en pestgedrag (op scholen) in de hand.

Aanraken gebeurt in dit project met respect en aandacht voor de ander en met de bedoeling de ander te helpen. Dat maakt het in al zijn eenvoud heel effectief. Zowel de gever als de ontvanger voelt zich er „beter‟ door.
Een prettig neveneffect van deze manier van aanraken is dat op het moment dat je iemand op een vriendelijke manier aanraakt, je niet tegelijkertijd een hekel aan die persoon kunt hebben. Compassie en gewelddadigheid kunnen niet tegelijkertijd bestaan.

De techniek die de kinderen bij elkaar toepassen is een hele zachte aanraking waarbij de handen gebruikt worden als kanaal voor positieve gedachten. De handen blijven op een pijnlijke plek tot een duidelijk zachter worden van het gevoelige weefsel te merken is. Deze vorm van aanraking is niet nieuw. Onze ouders deden het al als we gestruikeld waren en een pijnlijke knie hadden. Het is een vorm van vanzelfsprekende en troostrijke aandacht d.m.v. aanraken.

Effecten van het project

In de Verenigde Staten is onderzoek gedaan naar de effecten van dit project. Daaruit kwam het volgende naar voren:

Toename van sociaal gedrag zoals: betere samenwerking, meer rekening met elkaar houden, groter invoelend vermogen, groter verantwoordelijkheidsgevoel.
Afname van probleem gedrag zoals bijvoorbeeld: pestgedrag, agressiviteit, gewelddadigheid, hyperactiviteit, introvertheid.
Meer zelfvertrouwen, beter zelfbeeld

De statistieken toonden, al voor afloop van het onderzoek, een zo duidelijk significante afname van probleemgedrag en toename van het sociale gedrag, dat het aan te bevelen is dit project overal in de wereld bij zoveel mogelijk kinderen toe te passen.
Onderzoek in Nederland naar de effecten van aanraken in klassen, laten dezelfde effecten zien.Dr. Upledger

Het project „Aanraken doe je zo” is gebaseerd op een Amerikaans project. In Amerika wordt het “Compassionate Touch Helping Hands Project” genoemd. Het project is ontwikkeld door Dr. John Upledger, arts, osteopaat en oprichter van de Upledger CranioSacraal Therapie.

Hij nam al in de jaren 90 een toenemende onverdraagzaamheid en probleemgedrag waar, op Amerikaanse kleuter- en basisscholen. Ook in Nederland is een toename van agressie merkbaar op scholen.

De meest voorkomende vormen van agressie zijn: pesten, schelden, dreiging met geweld, slaan en schoppen, discriminatie en vandalisme. Onderzoek heeft aangetoond ( 2004 ) dat op meer dan 90% van de scholen meerdere keren per jaar wordt gescholden, gepest, gechanteerd, beledigd en bedreigd door leerlingen onderling. 9% van de leerlingen wordt regelmatig gepest. Dit percentage groeit: in 1991 werd nog 6% van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs gepest. Vooral bij leerlingen tussen de 13 en 15 jaar zit een piek: 25% wordt wel eens gepest. (onderzoek van het SCP in opdracht van Ministerie van OC&W)

Dr. Upledger is er van overtuigd dat door een toenemende compassie bij de kinderen onderling, de aanwezige gewelddadigheid grotendeels zal verdwijnen. In 1997 startte hij daarom het project „Compassionate Touch Helping Hands Programm‟. In 2010 startte dit project in Nederland onder de naam „Aanraken doe je zo‟. Het project is aangepast aan het
Nederlandse schoolsysteem en heeft een nieuwe en eigentijdse uitstraling gekregen.

De inhoud van het project

Het project „Aanraken doe je zo‟ is een compleet project. Het project wordt uitsluitend door UCN geautoriseerde CranioSacraal therapeuten uitgevoerd. Deze hebben allen een ruime ervaring met deze manier van aanraken.

Het complete project houdt in:

  • de introductie van het project en het aanleren van de techniek van het aanraken aan de betreffende leerkrachten (ca. 1 uur)
  • een presentatie op een ouderavond (ca. 1 uur)
  • de introductie van het project en het aanleren van de techniek van het aanraken aan de kinderen (ca. 45 minuten per klas)
  • uitwisseling van ervaringen en herhaling van de techniek van het aanraken na 2-3 dagen (ca. 30 minuten per klas)
  • follow up in de klassen na ongeveer 4 weken (ca. 1 uur)

Tevens bevat het project het volgende materiaal:

  • het bijbehorende prentenboek „Aanraken doe je zo‟ door Iris Boter
  • een CD met bijbehorend liedje
  • een reader met informatie voor de school
  • stickers met „helpende handen‟
  • posters van de liedtekst en de verschillende stappen van de aangeleerde techniek


Kosten van het project

De totale kosten voor het project voor 4 klassen onderbouw is € 450,-. Dit is inclusief de uitvoerende therapeut/trainer en bijbehorend projectmateriaal. Voor elke klas extra worden
€ 65,- in rekening gebracht.

Project in aangepaste vorm

Het project is eenvoudig aan te passen, zodat het ook aangeboden kan worden in bibliotheken, boekhandels, speciaal- of ander onderwijs, consultatiebureaus etc.

De invulling en kosten hiervan zijn individueel te bepalen afhankelijk van de wensen en mogelijkheden.

Onze website maakt gebruik van cookies

Voor het gebruik van cookies zijn wij verplicht om toestemming te vragen. Cookies verbeteren de prestaties en functionaliteit van onze website. Door op de ‘Ja, ik accepteer cookies’ button te klikken, wordt het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring geaccepteerd.